?

Log in

where real life and dreams collide [entries|friends|calendar]
Lyla

USERINFO ADD? FRIENDS UPDATE MEMORIES CALENDAR USERPICS
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Toe aan iets nieuws? [Tuesday ]
Ik wel.

NIEUW : renouveler
15 +

OASIS ! [Wednesday ]

Vanavond komt mijn droompje uit, eindelijk !

20.00 , Heineken Music Hall.
52 +

[Tuesday ]
renover ~ vernieuwen - het oude, versletene vervangen ;

Ilvy, 20 jaar. Hogeschool Rotterdam, Pedagogiek. Thuis in Brabant, muziek en liefdeIk zit voor een groot deel op slot.
238 +

navigation
[ viewing | most recent entries ]